Rangkaian Mutiara

Ranggeuyam Mutiara

Ulah ngewa ka ulama sajaman
Ulah nyalahkeun kana pangajaran batur
Ulah mariksa murid batur
Ulah medal sila upama kapanah
Kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh


Rangkaian Mutiara

Jangan benci kepada ulama sezaman
Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain
Jangan memeriksa murid orang lain
Jangan merubah sikap meskipun disakiti
Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu